1

قابل توجه دفاتراسنادرسمی (کلانشهر رشت)

قابل توجه همکاران محترم سردفتر دفاتراسنادرسمی (کلانشهر رشت)

با توجه به اجرائی شدن تنظیم سند پیش فروش ساختمان در کلانشهر رشت ، چنانچه هر نوع سندی نسبت به این عنوان تنظیم سند نموده اید مراتب حداکثر ظرف مدت 3روز به کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان اعلام نمایید تا به دادگستری گیلان آمار ارائه گردد.

تصویر پیوست جهت دانلود:دانلود پیوست