1

قابل توجه دفاتر اسنادرسمی شهرستان رشت

قابل توجه دفاتر اسناد رسمی شهرستان رشت

با توجه به الکترونیکی شدن مکاتبات اداره ثبت اسنادواملاک نواحی یک و دو رشت با دفاتر اسنادرسمی و بروزرسانی اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ، لازم است روزانه به سامانه (قسمت مکاتبات وارده و ارسالی) در دفتر خود مراجعه و نسبت به پاسخ نامه های الکترونیکی اداره ثبت اسناد و املاک رشت اقدام فوری صورت گیرد تا متعاقب آن با تکمیل ایادی املاک اداره ثبت پاسخ استعلامهای بعدی برای دفاتر اسنادرسمی میسور گردد.

.

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان