1

قابل توجه دفاتر اسناد رسمی استان گیلان

اطلاعیه فوری :

قابل توجه دفاتر اسناد رسمي استان گيلان
طبق اخبار واصله اخیرا مشاهده شده مراجعي از جمله مراكز تعويض پلاك، اسناد تنظيمي دفاتر اسناد رسمي را به بهانه هاي واهي و غير قانوني از جمله نداشتن مهراسم سردفتر يا امضا و مهر دفتريار داراي اشكال دانسته و به دفاتر تنظيم كننده سند عودت ميدهند و از انجا كه شكل و فرمت اسناد بوسيله سازمان ثبت و برابر مقررات وموازين  قانوني تعيين شده و تغيير و عدم رعايت ان مصداق تخلف انتظامي و پيگردقانوني است ،اینگونه رفتارها از شرکتهای خصوصی که فقط وظیفه تعویض پلاک را دارند درتناقض آشکار با تکریم ارباب  رجوع  و موجب نا رضایتی مردم  را فراهم میکند لذا به همكاران موكدا توصيه ميشود ضمن اطلاع رسانی مردمی در حوزه خود،از تمكين به اينگونه خواسته هاي غير قانوني خودداري نمايند .ضمنا دراینخصوص از سوی این کانون به مرکز تعویض پلاک استان تذکر کتبی داده شده است.

.

.

.

(روابط عمومی کانون سر دفتران ودفتریاران  استان گیلان)