1

قابل توجه دفاتر اسناد رسمی شهر رشت

نامه اداره ثبت اسنادواملاک ناحیه 2(بخش 4 رشت) :

به منظور بروزرسانی پاسخ استعلامات نسبت به اسناد مالکیت دفترچه ای که هنوزتسلسل ایادی آنها در بخش 4 رشت بروزرسانی نگردیده است ، مقرر شده قبل از استعلام ثبت ، فتوکپی مصدق سندمالکیت و چنانچه دارای فک رهن ، فسخ باشد اصل فک رهن ، فسخ صادره از دفترخانه ذیربط توسط متقاضی به بایگانی اداره ثبت بخش 4 رشت ، آقای یعقوب پور تحویل و (رسید) اخذ گردد و با رویت رسید ، دفترخانه نسبت به استعلام ثبت اقدام خواهد نمود و همچنین آن دسته از اسناد مالکیت دفترچه ای که از تاریخ مهر ماه سال 1390 مبادرت به نقل و انتقال نموده اند جهت تعویض سند دفترچه ای به تک برگی به اداره ثبت اسنادواملاک ناحیه 2رشت هدایت شود.

ضمناً تصویر نامه مذکور جهت مشاهد و دانلود و بهره برداری برای (دفاتراسنادرسمی شهرستان رشت)>>>>>دانلود نامه 10803

.

.

کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان