1

قابل توجه همکاران محترم:

قابل توجه همكاران محترم
از آنجا كه اخيرا فرمهاي وكالتنامه از طرف شركت ايران خودرو به اربابان رجوع جهت تنظيم در دفاتر اسناد رسمي ارائه ميشود كه در متن اين فرمها عبارت نقل و انتقال وجود دارد و از طرفي نقل و انتقال خودرو و تنظيم وكالت آن علاوه بر پرداخت حق التحرير مستلزم پرداخت حق الثبت و ماليات متعلقه ميباشد لذا همكاران محترم در تنظيم اينگونه وكالتنامه ها نهايت دقت را بنمايند تا موجبات بروز مشكل در آينده فراهم نگردد .

روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران استان گيلان