1

قابل توجه همکاران محترم :

screenshot_20170101-234017

قابل توجه همکاران محترم:
پیرو اطلاعیه قبلی مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ در این سایت ،مجدداً تاکید می گردد ، بموجب مواد ۵ و ۱۷ قانون حدنگار (کاداستر) کلیه اسنادی که موضوع ملک بوده مشمول قانون می باشد حق الثبت این اسناد باید در قسمت کاداستر نرم افزار واریزی مرتبط با دستگاه پوز پرداخت شود. از آنجا که حسب اطلاع واصله برخی از دفاتر اسنادرسمی نسبت به پرداخت حق الثبت موضوع اسناد تسهیلات بانکی و رهنی بانکی از طریق تب گزینه کاداستر اقدام نمی نمایند ، لذا بر اجرای مواد ۵ و ۱۷ قانون فوق الذکر تاکید می شود تا آینده موجب بروز مشکلات و خسارت مادی و تعقیب انتظامی نگردد.

.

.

.
کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان