1

لیست خدمات پزشکی درمانگاه شبانه روزی شهید انصاری رشت

لیست خدمات درمانی پزشکان درمانگاه شبانه روزی شهید انصاری رشت واقع در چهارراه میکائیل (قدس) برای همکاران محترم سردفتر و دفتریار.  ضمناً روبروی درمانگاه شهید انصاری ، داروخانه شبانه روزی دکتر سلطانی(در لیست قرارداد با کانون می باشد)  با دفترچه درمانی همکاران آماده ارائه خدمات است.

 

.

.

.

.

.

دانلود

.

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان