1

مجلس ترحیم اولین سالگرد درگذشت مرحوم میرسلیم صدری (سردفتر سابق دفتر اسنادرسمی شماره ۱۱۱ آستارا)

20161006_164519