1

مجلس ترحیم

مراسم در گذشت پدر خانم آقای حشمت افروز سردفترمحترم بازنشسته دفتر4 رشت بشرح اعلامیه زیر برگزار می گردد.

photo_2016-12-11_10-49-18

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان