1

مجلس ترحیم

مراسم چهلمین روز در گذشت پدر گرامی همکار محترم جناب اقای سعیدزاده  دفتریار دفتراسنادرسمی ۸۴رشت بشرح اعلامیه زیر:

20170111_230815