1

مراسم نکوداشت روز سند رسمی

قابل توجه همکاران محترم

سردفتران و دفتریاران استان گیلان

مراسم نکوداشت روز سند رسمی به نشانی کروکی زیر راس ساعت 18 مورخ 1396/10/07 با حضور مسئولین و مقامات کشوری و استانی و همکاران محترم سردفتر و دفتریار برگزار می گردد بدینوسیله از شما دعوت می شود در این مراسم شرکت نمائید. مقدم شما را گرامی می داریم.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان