1

بخشنامه ممنوعیت نقل وانتقال اموال غیرمنقول موسسه ثامن الحجج(ع)

بخشنامه دادستان عمومی و انقلاب رشت .

همکار محترم
برای دریافت و رویت بخشنامه ها و اطلاعیه ها . پس از ورود به منوی ویژه همکاران، بخشنامه ها مراجعه نمایید.

* کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*