نامه اتحادیه تعاونی روستائی استان گیلان جهت اطلاع همکاران