1

نامه اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان – جهت اعلام شماره حساب درخصوص نیم درصد