1

نامه اداره ثبت اسنادو املاک ناحیه یک رشت شماره ۱۰۲۷۵ / ۹۶ / ۱۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ – شرکت سرمایه گذاری سبزایدیش صفه

نامه اداره ثبت اسنادو املاک ناحیه یک رشت شماره 10275 / 96 / 109 مورخ 1396/06/08 – شرکت سرمایه گذاری سبزایدیش صفه

 

جهت دانلود فایل >>>>>>  File0001