نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان در خصوص لیست اسامی پذیرفته شدگان اختبار دفتریاری بشرح زیر: