1

نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان – درخصوص معذوریت دفاتر تا پایان ۱۵ فروردین ۹۹