1

نامه ارسالی از کانون گیلان به روسای محترم کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران

متن نامه جهت دانلود

>>>دانلود نامه

ضمنا نامه فوق به تمام جوامع و کانونهای سراسر کشور در تاریخ 1395/3/11 به وسیله اتوماسیون اداری کانون و پست سفارشی ارسال شد.

.

.

.

.