1

نامه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان به آقای دکتر جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی

نامه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان به آقای دکتر جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی.

همکاران محترم جهت رویت و دانلود پس از ورود به کاربری خود

به قسمت

ویژه همکاران 》》》》》مستندات مهم  مراجعه فرمایید.

 

 

 

واحد انفورماتیک کانون گیلان.