1

نامه مجدد اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۱ رشت جهت ابلاغ به کلیه همکاران محترم در خصوص پلاک ۲۴۲۷ بخش ۲ رشت

نامه مجدد اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 رشت در خصوص پلاک 2427 بخش 2 رشت

توجه: این نامه در تاریخ 1397/07/07 در همین سایت به همکاران اعلام گردیده است.