1

نامه معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان گیلان جهت ایجاد سامانه ثبت نام ابلاغ الکترونیکی (ثنا)