1

نامه معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده گیلان – جهت ابلاغ به کلیه دفاتر اسنادرسمی گیلان

darayi