نامه کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی در خصوص نظرات و پیشنهادات.

Image_00001