1

نرم افزار موبایلی سامانه (ثپ)

نرم افزار موبایلی سامانه ثپ

جهت نصب در تلفن همراه نسخه اندرویدی

فایل نصبی و راهنمای آن جهت دانلود برای همکاران محترم سردفتر

دانلود فایل >>>>در قسمت بالای صفحه گزینه ویژه همکاران >>> ورود به مستندات مهم>>>>نرم افزار ثپ

.

ضمناً چنانچه در سامانه گزینه دریافت رمز قابل رویت نبود ، در روزهای آینده فعال می گردد فعلا فعالسازی این نرم افزار کاربردی ، از استان خراسان رضوی شروع شده است.

.

.

واحد انفورماتیک کانون گیلان.