1

نشست هم اندیشی کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان با حضور مدیر کل محترم ثبت اسناد واملاک استان وهیات همراه واعضاء هیات مدیره کانون در محل کانون سردفتران ودفتریاران گیلان برگزار گردید

جناب آقای اقدامی رئیس کانون سردفتران ودفتریاران گیلان در ابتدای این جلسه  ضمن خوشامد گویی به اعضاء حاضر در جلسه به ارائه گزارش در خصوص عملکرد کانون سرفتران ودفتریاران استان گیلان پرداخت ومسائل وموضوعات گوناگون در حوزه دفاتر اسناد  رسمی  ومشکلات موجود را مطرح سپس مسئولین کمیسیون های کانون گزارشی از عملکرد کمسیون مربوطه ارائه دادند.

علی اصغر اسدی مدیر کل ثبت اسناد واملاک گیلان در این نشست  با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری  که عامل نجات کشور را دوچیز  یعنی دین ووحدت  میداند  تاکید  به وحدت وانسجام میان اعضائ کانون  وپرهیز از خود محوری وتصمیم فردی را لازمه بقاء کانون بیان کرد وپایبندی به قانون را در اجرای سیاستهای سازمان  ثبت اسناد واملاک کشور محور همه فعالیت ها دانست.

اسدی در ادامه جلسه عنوان کرد حضور حد اکثری سران دفاتر ودفتریاران در انتخابات آتی کانون بیانگر وحدت وهمبستگی بین مجموعه اعضاء کانون سردفتران فعلی بوده وتلاش بیشتر برای انسجام وهمدلی همکاران سردفتر ودفتریاران یکی از وظایف اصلی هیات مدیره کانون سردفتران بوده واین امر موجب انگیزه بیشتر  برای تعیین فعالان این صنف کاری در آینده خواهد شد.  گفتنی است در این نشست موضوعاتی ازجمله نظارت وبازرسی ، کمسیون تقسیم اسناد ،چگونگی نحوه حضور دفاتر اسناد رسمی در  مراکز تعویض پلاک،اجرایی شدن نحوه پیش فروش ساختمان از سوی اعضاء هیات مدیره کانون مطرح که مورد بحث و برسی وتبادل نظر  قرار گرفت

منبع خبر: http://gl.ssaa.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=13&pageid=420&newsview=1332