1

واحد بیمه و درمان :

قابل توجه همکاران محترم: انعقاد قرارداد با چشم پزشک مجرب مستقر در درمانگاه شهید انصاری رشت واقع در چهارراه میکائیل رشت روزهای شنبه – دوشنبه – سه شنبه – چهارشنبه بعداز ظهر آماده پذیرش می باشد.