1

پاسخ نامه دارایی درخصوص ارزش معاملاتی

نامه ارسالی کانون  به دارایی »»»»» نامه کانون به دارایی

.

.

.

. پاسخ مدیرکل امورمالیاتی استان گیلان »»»»»» جوابیه نامه دارایی