1

پیام ماه مبارک رمضان – کمک به ایتام به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)

بسمه تعالی

حضرت امام حسن مجتبي (ع)ميفرمايند: بهترين مردم كسي است كه با زندگي او ديگران هم زندگي كنند درراستاي حس انسان دوستانه وكمك به ايتام چنانچه سردفتران ودفترياران محترم استان گيلان تمايل, دارند در ماه مبارك رمضان باكمك و مساعدت تعدادي از ايتام استان گيلان را تحت سرپرستي خويش قراردهد به همين مناسبت با شركت دراين امرخداپسندانه_ باقبول هرتعداد_ ازسرپرستي ايتام _همان عدد را شماره 09111348095 پيامك فرماييد _هزينه پرداختي هر يتيم درماه (سيصدهزارريال )ميباشد اميدواريم اين عمل خير شما درزمره باقيات وصالحات قرارگيرد