1

پیرو بخشنامه ۱۹۰۹۹/ ۹۶/ ۱۰۷ مورخ ۹۶/۱۰/۰۶ – بخشنامه مجدد اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ رشت بشماره ۱۳۹۷۸۵۶۱۸۶۰۳۰۰۱۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹

 

بخشنامه مجدد در تاریخ 1397/04/27 به کانون گیلان واصل شده است