1

کانون گیلان در همایش شیراز، بعنوان متولی ارائه راهکار در نحوه تقسیم اسناد کشور انتخاب شد.

قابل توجه همکاران محترم سردفتر در استان گیلان

چنانچه نظر یا پیشنهاد و اطلاعات و منابع و مطالعات علمی جامع در حوزه تقسیم اسناد که مفید در نحوه تقسیم عادلانه  اسناد کشوری باشد در اختیار دارید به شماره فاکس 33336708 و یا از طریق پست به نشانی کانون گیلان اعلام و ارسال فرمائید.

متن مصوبه همایش جهت>>>>>>> دانلود

.

.

.

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان