1

گزارش تصویری خبرنگار شبکه باران در برنامه گیلان ما با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان

گزارش تصویری خبرنگار شبکه باران در برنامه گیلان ما مورخ 1394/11/04 با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان و مصاحبه تلفنی با آقای ملکی معاون محترم پیشگیری از وقوع جرم دادستانی گیلان راجع به پیش فروش ساختمان.
دانلود

*روابط عمومی کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان*