1

?مراسم اولین سالگرد رحلت دفتریار و همسر آقای طالب’زاده_سردفترمحترم’۱۳۲خمام_روز ۵ شنبه ساعت ۶ الی ۷.۳۰ عصر مورخ ۹۶/۵/۲۶ درجاده تهران باغ رضوان قطعه نهم _پذیرایی شام_ ساعت ۹ شب _منزل: رشت_شهرک قدس ۱۰ متری سوم_ ساختمان جردن _طبقه چهارم_ منزل’آقای طالب زاده

?مراسم اولین سالگرد رحلت دفتريار و همسر آقاي طالب’زاده_سردفترمحترم’132خمام_روز 5 شنبه ساعت 6 الی 7.30 عصر مورخ 96/5/26 درجاده تهران باغ رضوان قطعه نهم _پذیرایی شام_ ساعت 9 شب _منزل: رشت_شهرک قدس 10 متری سوم_ ساختمان جردن _طبقه چهارم_ منزل’آقاي طالب زاده

.

.

.

.

.

 

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان