1

?قابل توجه همکاران محترم?

?قابل توجه همكاران محترم? .
از انجا كه پس از اجرايي شدن گواهي امضاي الكترونيك برابر بند ٩شيوه نامه گواهي امضا ، شناسه و رمز تصديق بايستي بصورت دستي روي برگه امضا شده متقاضي درج شود ، همچنين بموجب بند ١٠ شيوه نامه مذكور فايل PDF گواهي امضا بايد در محل دفترخانه نگهداري شود لذا ارائه نسخه PDF به مراجعه كننده فاقد توجيه قانوني ميباشد .
لذا همكاران محترم با اجراي دقيق شيوه نامه و رعايت موارد فوق از بروز مشكلات اتي جلوگيري نمايند .

.

.

?کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان?