1

خبر شماره ۲

thumb-notice-internal
در تاريخ ١٣٩٥/٥/٢٣ ساعت ٨ صبح
رييس و نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران گيلان و رييس هييت بازرسان كانون گيلان
با مديركل محترم اموراسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ملاقات كردند
و پيرامون موضوعات و مشكلات در حوزه سردفتري با ايشان بحث وتبادل نظر و رايزني گرديد ومقرر شد باحمایت و راهنمایی های مدیرکل محترم وهماهنگی باحوزه ثبتی اقداماتی درآینده درحوزه سردفتری صورت گیرد،
در همين تاريخ در ساعت ١٣ بعدازظهر در محل كانون تهران
رييس و نايب رييس كانون گيلان و رييس هييت بازرسان كانون گيلان باتفاق جناب اقاي لاهوتي رييس محترم ادواري نمايندگان مجلس گيلان در هيات مديره كانون تهران جلسه اي تشكيل گرديد و در تعاقب موضوعات جلسه ي مورخ ١٣٩٥/٥/٢١ بحث و تبادل نظر گرديد كه نتايج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنين در ساعت ١٥ مورخ ١٣٩٥/٥/٢٣

رييس و نايب رييس كانون گيلان و رييس هييت بازرسان كانون گيلان در جلسه هيات مديره كانون تهران شركت كردند و موارد
١- تقسيم اسناد كشوري
٢- كمبود بودجه كانون گيلان
٣-الزام به تنظيم سند رسمي انتقال(ساختمان كانون گيلان)
٤- تقاضاي بودجه در امر ساخت ، راه اندازي ساختمان كانون گيلان واقع در جاده انزلي بحث و رايزني و تبادل نظر شد.

.

.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان