جهت اطلاع همکاران درخصوص اقای احمد دنیائی
جهت اطلاع همکاران درخصوص اقای احمد دنیائی
نامه اداره کل درخصوص معرفی دفتریار
نامه های اداره امور مالیاتی درخصوص مفاصا حساب صادر از سامانه و عدم کاربرد آن در دفترخانه دیگر و ورود اطلاعات صحیح در سامانه
نامه اداره کل دارایی درخصوص ارسال استعلام الکترونیکی دارایی
نامه اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان – جهت اعلام شماره حساب درخصوص نیم درصد
نامه اداره کل امورمالیاتی جهت اعلام سامانه پشتیبانی
اطلاعیه

اطلاعیه:پیرو اطلاعیه قبلی، بر گزاری کارگاه آموزشی مرتبط با استعلام الکترونیکی املاک مسکونی، درشش جلسه،باهمکاری مستمر گروه کارشناسان امور مالیاتی استان در محل کانون با موفقیت به پایان رسیدواکثریت قریب باتفاق شرکت کنندگان بقدر کفایت از این فرصت آموزشی بهره مند شدند،وانشاالله در آتیه نزدیک، برای رفع مشکلات احتمالی، در حین انجام کار در فاتر اسناد رسمی ،زمینه ارتباط مستقیم تلفنی با کارشناسان ذیربط امور مالیاتی،بر قرار خواهدشد،تابدون مشکل این مرحله از استعلام الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی، به سر انجام برسد٪

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان
سومین جلسه کارگاه آموزشی مرتبط با استعلام الکترونیکی املاک مسکونی

اطلاعیه:سومین جلسه کارگاه آموزشی مرتبط با استعلام الکترونیکی املاک مسکونی، در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۲۴ در محل کانون با حضور آخرین گروه از دفاتر اسنادرسمی مستقر در شهر رشت و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی با موفقیت برگزار شد،و انشاالله،از روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۷از ساعت سه بعد از ظهر هفته آتی کارگاه آموزشی سران محترم دفاتر اسناد رسمی شهرستانها، طبق زمان بندی مشخص واطلاع رسانی قبلی به همکاران عزیز،با رعایت موارد بهداشتی مربوط به جلو گیری از شیوع ویروس کرونا وپرهیز از فشردگی جمعیت در کارگاه، در محل کانون سردفتران ودفتر یا ران استان گیلان واقع در، رشت ،جنب هتل پردیس ،برج سینا ،طبقه ۵،شروع وبرگزار خواهد شد٪.

روابط عمومی کانون سردفتران ودفتر یاران استان گیلان
دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی مرتبط با استعلام الکترونیکی دارایی