بخشنامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان – در خصوص وکالتنامه های تنظیمی جهت ارائه به امور اداری و بانکی خارج از کشور
اعلام عقد قرارداد با بیمارستان پارس و آزمایشگاه ملت رشت

اعلام عقد قرارداد با بیمارستان پارس و آزمایشگاه ملت رشت

 

قابل توجه همکاران محترم:

.

.

بیمارستان پارس رشت واقع در بلوار شهید قلی پور

آزمایشگاه ملت رشت واقع در بلوار شهیدانصاری بلوار شهید احمد زاده

.

.

.

طرف قرارداد کانون می باشد.
اطلاعیه خیلی مهم

قابل توجه همكاران محترم .

از آنجا كه حسب اطلاع واصله بعضي از دفاتر اسناد رسمي شهر رشت نسبت به ارسال اطلاعات فك رهن بر اساس “شيوه نامه اجرايي نحوه ارسال اطلاع نامه هاي فسخ اسناد رهني” تحت شماره ١٠٨/٩٧/٩٩٦٧مورخ ٩٧/٦/١٤اقدام نمي نمايند و اين موضوع سبب اخلال در روند صدور اسناد مالكيت تك برگي گرديده ، لذا تاكيد ميگردد همكاران محترم نسبت به اجراي شيوه نامه فوق و ورود اطلاعات فك رهن از طريق سامانه CPMS در دفاتر خود نظارت لازم را داشته باشند.

.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان
نامه معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده گیلان – درخصوص اظهارنامه عملکرد دوره سوم (سه ماه پائیز سال ۱۳۹۷
اطلاعیه :

بسمه تعالی

اطلاعیه هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان

«ششم دی روز نکوداشت سندرسمی و سردفتراسنادرسمی گرامی باد»

از آنجا که شیرینی برگزاری مراسم جشن ششم دی به لحاظ عدم اعتماد و برخورد فراقانونی با همکاران عزیز به کام همه ما تلخ گردیده ، این هیات مدیره بخاطر احترام به شأن  و جایگاه مقام سردفتری در کشور با سابقه حدود یک قرن خدمات حقوقی به مردم با توجه به تدارک مقدماتی مراسم ، امسال با هماهنگی کانون تهران و سایر کانون ها و جوامع کشور ، بعنوان اعتراض ، برگزاری مراسم 6دی را به مصلحت نمی داند .

انشاءاله در وقت مناسب دیگری همکاران عزیز را ملاقات خواهیم کرد.

.

.

هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان
اعلام عقد قرارداد با مراکز درمانی «جدید»:

قابل توجه همکاران محترم :

 داروخانه دکتر مظفری >>>>>>>>>>>>>>واقع در رشت – خیابان نامجو

داروخانه هدف >>>>>>>>>>>>>>>>>>واقع در رشت – چهارراه میکائیل جنب درمانگاه شهید انصاری

 آزمایشگاه و مرکزپزشکی هسته ای  گاما اسکن مروارید  >>>>>>>>>>>>> واقع در رشت – ابتدای گلسار کوچه 76

بیمارستان پارس >>>>>>>>>>>>>واقع در رشت – بلوار قلی پور

 

 طرف قرارداد کانون می باشد

 
بخشنامه های اداره ثبت ناحیه ۲ و یک درخصوص پلاک های ۴۱/۳۸۸۷ ۱۴/۱۶۳۱۱ ۱۰۹۸/۱ ۷۸/۱۸۲۵ ۷۵/۱۵۱۱۳ ۷۷/۲۸۴۸۵ ۴۰۶۰/۱ ۵۸/۱۳۸۹ ۴۰/۸۹۹۰ ۱/۲۱۸۳ ۵۵/۱۳۳۵۵ ۱۲/۱۴۱۷۹ ۱۴/۷۱۱۸ ۱۴/۷۱۲۹ ۴۰/۳۰۴۲ ۱۴۲۶ ۵۶۴/۶ ۵۶۴/۷ ۱۹۰۷ ۲۱/۱۲۷۵ ۳۳/۲۸۸۹ ۱۰/۱۲۶۶ ۱۳/۶۲۰ ۱۳/۶۲۱ ۴۴/۱۶۷۷ ۳۰۲۴/۷۷ ۸۶۳۱/۱۲ ۷۵/۱۰۲۴۱ ۷۷/۵۶۲۹ ۴۰/۲۶۹۱ ۳۴۷ب ۷۷/۲۰۹۲۱ ۷۵/۱۱۰۱ ۷۵/۱۱۵۶۹ ۲۷۶۰ ۳۲۴۲/۲ ۵۵/۸۴۷۷ ۷۷/۷۸۱۹ ۵۵/۱۳۶۰۲ ۵۴/۲۳۸۸ ۳۹۳/۵ ۱۲/۲۰۳۷۶ ۱۲/۲۰۳۷۵ ۲۵۵ ب ۴۱/۵۵۷ ۱۴/۲۲۳۱ ۱۲/۲۳۴۲ ۲۱/۱۳۷۲ ۲۲۶۳ ۵۸/۱۵۷۶ ۹۰/۱۱۲۳۲ ۵۴/۵۰۴۰ ۲۳۹۲

شماره نامه ها::::>>>>

139785618603008043

107/97/11050

109/97/8237

107/97/10927

107/97/10978

107/97/10987

109/97/8195

139785618603007861

139785618603007713

139785618603007541

139785618603007333

107/97/10837

139785618603007535

139785618603007534

139785618603007085

139785618001000102

109/97/8097

109/97/8096

109/97/8043

109/97/8040

109/97/8011

109/97/7984

109/97/7953

109/97/7954

107/97/10721پ

139785618603007255

107/97/10787

139785618603007022

107/97/10609

107/97/10627

107/97/10633

107/97/10446

107/97/10521

107/97/10334

109/97/7829

109/97/7834

107/97/10206

107/97/10152

107/97/10184

107/97/10212

109/97/7619

107/97/10126

107/97/10127

139785618603006770

107/97/10095

107/97/10135

109/97/7514

109/97/7515

109/97/7527

107/97/9863

107/97/9961

17/979993

109/97/7457


پلاک ها

41/3887

14/16311

1098/1

78/1825

75/15113

77/28485

4060/1

58/1389

40/8990

1/2183

55/13355

12/14179

14/7118

14/7129

40/3042

1426

564/6

564/7

1907

21/1275

33/2889

10/1266

13/620

13/621

44/1677

3024/77

8631/12

75/10241

77/5629

40/2691

347ب

77/20921

75/1101

75/11569

2760

3242/2

55/8477

77/7819

55/13602

54/2388

393/5

12/20376

12/20375

255 ب

41/557

14/2231

12/2342

21/1372

2263

58/1576

90/11232

54/5040

2392
نامه مجدد اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۱ رشت جهت ابلاغ به کلیه همکاران محترم در خصوص پلاک ۲۴۲۷ بخش ۲ رشت

نامه مجدد اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 رشت در خصوص پلاک 2427 بخش 2 رشت

توجه: این نامه در تاریخ 1397/07/07 در همین سایت به همکاران اعلام گردیده است.

 

 
نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان – موضوع تغییر هزینه پست
نامه اداره ثبت ناحیه ۱ رشت درخصوص پلاک ۲۴۲۷ باقیمانده بخش ۲ رشت