اطلاعیه مهم در خصوص تایید نهایی اسناد

قابل توجه همکاران محترم:
چون حسب اطلاع بعضی از دفاتراسنادرسمی نسبت به تایید نهایی اسناد اقدام نمی نمایند و این امر باعث سرگردانی ارباب رجوع و همین عدم توانایی دیگر دفاتر در تاییداصالت اسناد خواهد شدلذا بدینوسیله موکداً اعلام می شود ظرف مدت ۵روز نسبت به تایید نهایی اسناد تنظیمی دفترخانه تحت تصدی خود اقدام نمایید در غیراینصورت کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان نسبت به بازرسی دفاتر در این خصوص اقدامات قانونی را اعمال خواهد کردو هرگونه مسوولیت بعدی بعهده سردفتر محترم خواهد بود.
مصوبه جدید رئیس محترم قوه قضاییه

دارندگان پایه های قضایی ، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی ، پیمانی ، دستگاههای دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.
(الحاق یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال۱۳۸۷ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۲۲ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱)
اطلاعیه در خصوص ارسال رونوشت سند خاص در صورت معامله

برابر اعلام اداره ثبت طی نامه شماره 25045/94/107مورخ 30/8/94 چنانچه در خصوص پلاک ثبتی 8339/14 واقع در سلیمانداراب بخش 4 رشت معامله ای صورت گرفته رونوشت سند وکپی مصدق خلاصه معامله را ظرف 15 روز به اداره ثبت ناحیه 2 رشت ارسال فرمایید .
اطلاعیه در خصوص آزمایشگاههای طرف قرارداد

نظر به اینکه قرارداد جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان با آزمایشگاه رازی رشت لغو گردیده وبا آزمایشگاه دکتر افرا قرارداد منعقد گردیده لذا همکاران محترم برای انجام امور آزمایشگاهی میتوانند به آزمایشگاه دکتر آشتیانی یا آزمایشگاه دکتر افرا مراجعه نمایند .
اطلاعیه مهم در خصوص الزام اخذ اسکن اثر انگشت

قابل توجه همکاران محترم
1- از آنجا که بر اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ 15/7/94 اخذ اسکن اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی استان گیلان الزامیست لذا از تاریخ مذکورهیچ سندی در سامانه ثبت آنی بدون اخذ اسکن اثر انگشت قابل تایید نهایی نیست .

2 – در مورد اسناد بانکها و مراجع دولتی حتما باید نام نماینده در ستون اصحاب سند تحت عنوان خاص خود ذکر شده ودر ستون متعاملین درج شود تا قابلیت اخذ اثر انگشت از نماینده وجود داشته باشد .

3 – بدلیل ثبت زمان عملکرد دفاتر در سامانه ثبت آنی همکاران محترم عنایت نمایند که اخذ اثر انگشت از اصحاب سند دارای توالی منطقی از لحاظ زمانی بوده تا در بازرسیها موجب بروزمشکلات نگردد.
نحوه نصب فایل دستگاه suprema

همکاران محترم برای نصب فایل دستگاه suprema نشانی اینترنتی زیر مراجعه فرمایید:

http://uses.ir/1588605
اطلاعیه درخصوص نصب فایل سازمان ثبت جهت دستگاه اسکنر اثرانگشت

از آنجاییکه استفاده از دستگاههای اسکنر اثر انگشت نیاز به نصب فایل سازمان ثبت دارد لذا نسبت به نصب فایل مذکور به روش ذیل اقدام فرمایید.
1- ورود به سایت به نشانی http://31.184.176.176
2- بعد از ورود پنجره ای باز میشود در سطر آخر پوشه ssaa وجود دارد روی پوشه مذکور دو کلیک میکنیم .
3- بعد از انجام این عمل صفحه ای سه ستونی باز میشود که در ردیف میانی فایل fingerprint وجود دارد .روی فایل مذکور دوکلیک کرده و آن را نصب میکنیم .بعد ار انجام این کار صفحه ای سیاه باز شده وخودبه خود بسته میشود وسیستم اعلام restart را مینماید بعد از restart فایل مذکور نصب شده است .
از انجا که فایل فوق باید در سیستم نصب شود وضرورتی به اتصال دستگاه به سیستم نیست لذا هرچه زودتر نسبت به نصب آن اقدام نمایید
زمان اختبار دفتریاران حوزه ثبتی رشت

بموجب اعلام اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گیلان زمان و مکان اختبارقبول شدگان آزمون کتبی دفتریاران حوزه ثبتی رشت عصر روز دو شنبه مورخ 94/3/11ساعت 15 عصر در محل اداره کل ثبت استان گیلان بنشانی رشت میدان انتظام بلوار شیون فومنی کوچه نظام پزشکی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان گیلان طبقه هفتم میباشد .
اطلاعیه درمانی جامعه سردفتران و دفتریاران استان گیلان

باطلاع همکاران ارجمند سردفتر ودفتریار میرساند جهت بهره مندی از معافیت پرداخت 20 درصد فرانشیز، ارائه دفترچه بیمه سلامت (بیمه گر اول) متضمن دستور پزشک معالج ،ازسوی همکاران به مراکز طرف قرارداد الزامی است بدیهی است در صورت عدم ارائه دفترچه خدمات درمانی به مراکز یاد شده مبلغ فرانشیز اخذ خواهد شد .

جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان
جلسه گردهمایی دفتریاران

به اطلاع کلیه همکاران میرسد جلسه گردهمایی دفتریاران با حضور اعضای هیئت مدیره جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان جهت بررسی مسائل ومشکلات دفتریاران محترم در محل جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان راس ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 6/3/94 برگزار خواهد گردید .
ضمنا حضور همکاران محترم سردفتر نیز در این جلسه مجاز میباشد .