1

نامه اداره ثبت اسنادواملاک ناحیه ۲رشت درخصوص سندالمثنی

همکاران محترم

 

جهت رویت و دانلود تصویر نامه به قسمت ویژه همکاران >>>>>قوانین و بخشنامه ها مراجعه فرمائید

 

 

کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان
بخشنامه (درخصوص برگزاری نمایشگاه سیر تطور سازمان ثبت)

همکاران محترم:

جهت رویت بخشنامه: به قسمت ویژه همکاران>>>قوانین و بخشنامه ها
مراجعه فرمائید

*کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان*
بخشنامه (درخصوص استعلام صحت و اصالت وکالت نامه های تنظیمی در خارج از کشور)

همکاران محترم

جهت رویت بخشنامه به قسمت ویژه همکاران >>> قوانین وبخشنامه ها
مراجعه فرمائید.

*کانون سردفتران ودفتریاران استان گیلان*
بخشنامه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

بخشنامه قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

همکار محترم
برای دریافت و رویت بخشنامه ها و اطلاعیه ها . پس از ثبت نام و ورود به منوی ویژه همکاران، بخشنامه ها مراجعه نمایید.

*کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*
بخشنامه ممنوعیت نقل وانتقال اموال غیرمنقول موسسه ثامن الحجج(ع)

بخشنامه دادستان عمومی و انقلاب رشت .

همکار محترم
برای دریافت و رویت بخشنامه ها و اطلاعیه ها . پس از ورود به منوی ویژه همکاران، بخشنامه ها مراجعه نمایید.

* کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان*
اطلاعیه مهم در خصوص تایید نهایی اسناد

قابل توجه همکاران محترم:
چون حسب اطلاع بعضی از دفاتراسنادرسمی نسبت به تایید نهایی اسناد اقدام نمی نمایند و این امر باعث سرگردانی ارباب رجوع و همین عدم توانایی دیگر دفاتر در تاییداصالت اسناد خواهد شدلذا بدینوسیله موکداً اعلام می شود ظرف مدت ۵روز نسبت به تایید نهایی اسناد تنظیمی دفترخانه تحت تصدی خود اقدام نمایید در غیراینصورت کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان نسبت به بازرسی دفاتر در این خصوص اقدامات قانونی را اعمال خواهد کردو هرگونه مسوولیت بعدی بعهده سردفتر محترم خواهد بود.
مصوبه جدید رئیس محترم قوه قضاییه

دارندگان پایه های قضایی ، وکلای رسمی دادگستری و کارکنان رسمی ، پیمانی ، دستگاههای دولتی مادام که به مشاغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند.
(الحاق یک تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب سال۱۳۸۷ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۲۲ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۱)
اطلاعیه در خصوص ارسال رونوشت سند خاص در صورت معامله

برابر اعلام اداره ثبت طی نامه شماره 25045/94/107مورخ 30/8/94 چنانچه در خصوص پلاک ثبتی 8339/14 واقع در سلیمانداراب بخش 4 رشت معامله ای صورت گرفته رونوشت سند وکپی مصدق خلاصه معامله را ظرف 15 روز به اداره ثبت ناحیه 2 رشت ارسال فرمایید .
اطلاعیه در خصوص آزمایشگاههای طرف قرارداد

نظر به اینکه قرارداد جامعه سردفتران ودفتریاران استان گیلان با آزمایشگاه رازی رشت لغو گردیده وبا آزمایشگاه دکتر افرا قرارداد منعقد گردیده لذا همکاران محترم برای انجام امور آزمایشگاهی میتوانند به آزمایشگاه دکتر آشتیانی یا آزمایشگاه دکتر افرا مراجعه نمایند .
اطلاعیه مهم در خصوص الزام اخذ اسکن اثر انگشت

قابل توجه همکاران محترم
1- از آنجا که بر اساس بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ 15/7/94 اخذ اسکن اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی استان گیلان الزامیست لذا از تاریخ مذکورهیچ سندی در سامانه ثبت آنی بدون اخذ اسکن اثر انگشت قابل تایید نهایی نیست .

2 – در مورد اسناد بانکها و مراجع دولتی حتما باید نام نماینده در ستون اصحاب سند تحت عنوان خاص خود ذکر شده ودر ستون متعاملین درج شود تا قابلیت اخذ اثر انگشت از نماینده وجود داشته باشد .

3 – بدلیل ثبت زمان عملکرد دفاتر در سامانه ثبت آنی همکاران محترم عنایت نمایند که اخذ اثر انگشت از اصحاب سند دارای توالی منطقی از لحاظ زمانی بوده تا در بازرسیها موجب بروزمشکلات نگردد.