1

حکم حجر ولی قاسم زاده و حسن خالق پرست
احکام حجر آقای احمد آقاجانی ۱۳۹۸۰۳۴۰۰۱۳۰۰۹۰۸ و خانم ها فاطمه غلام یار ۱۳۹۸۰۳۴۰۰۱۳۰۱۳۷۷و محبوبه ریاحینی ۱۳۹۸۰۳۴۰۰۱۲۵۷۴۶۳ و بهناز دانشور ۱۳۹۸۰۳۴۰۰۱۲۴۸۲۷۰ – صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی لاهیجان
کمیته اسناد و سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق گیلان
نامه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان درخصوص ابلاغ بخشنامه دادستان محترم کل کشور موضوع امتناع دفاتر اسنادرسمی از تنظیم وکالت واگذاری کارت های بازرگانی
حکم حجر امیر حسین رمضان پور و روح اله شیدیان اکبر طی احکام صادره
نامه اداره بازرسی اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان
نامه اداره کل درخصوص ورشکستگی و ممنوع المعامله بودن آقای احمدقاسمی میرآبادی بشماره ملی ۱۱۹۹۵۱۵۸۸۴
حکم حجر خانم زهرا حامدی
حکم حجر اقای سلمان برناه
حکم شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی لاهیجان – درخصوص حجر خانم میترا حسین پور