بخشنامه مدیرکل امور اسنادوسردفتران راجع به ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکتهای صنعتی مصوب۱۳۸۷

Off 36
  • Version ۱.۰.۰
  • Download ۱۴
  • File Size ۲۲۲.۴۹ KB
  • File Count ۱
  • Create Date ۱۳۹۴/۱۰/۱۱
  • Last Updated ۱۳۹۴/۱۰/۱۸

بخشنامه مدیرکل امور اسنادوسردفتران راجع به ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکتهای صنعتی مصوب۱۳۸۷

بخشنامه مدیرکل امور اسنادوسردفتران راجع به ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکتهای صنعتی مصوب۱۳۸۷