بخشنامه مدیرکل امور اسنادوسردفتران راجع به ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکتهای صنعتی مصوب۱۳۸۷

Off 35
  • Version ۱٫۰٫۰
  • Download
  • File Size ۲۲۲٫۴۹ KB
  • File Count
  • Create Date ۲۰۱۶/۰۱/۱
  • Last Updated ۱۳۹۴/۱۰/۱۸

بخشنامه مدیرکل امور اسنادوسردفتران راجع به ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکتهای صنعتی مصوب۱۳۸۷

بخشنامه مدیرکل امور اسنادوسردفتران راجع به ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکتهای صنعتی مصوب۱۳۸۷