اخبار, اطلاعیه ها

اطلاعیه شماره ۷ بیمه و درمان

۰ 98
image_pdfimage_print

اطلاعیه شماره ۷ بیمه و درمان:

?شیوه نامه تعیین نحوه استفاده از مزایای خدمات درمانی کانون سردفتران ودفتریاران?

در راستای اجرای سیاستهای درمانی متناسب با شان وجایگاه واقعی همکاران وساماندهی تعداد افراد بیمه شده واشخاص تحت تکفل آنها وبرنامه ریزی برای ارائه خدمات شایسته درمانی واصلاح تعرفه ها و تمرکز ارایه خدمات درمانی به صورت متمرکز در کشور، دستورالعمل زیر لازم الاجراست:
۱- نحوه استفاده وارائه خدمات درمانی به پدرومادر سردفتر یا دفتریار شاغل یا بازنشسته کانون درراستای اجرای دستورالعمل مورخ ۲۴/۱۲/۸۳ کانون سردفتران ودفتریاران :
ازتاریخ ابلاغ این شیوه نامه، کلیه اشخاص متقاضی ارائه خدمات درمانی مشمول این بند ،با شرایط ذیل می توانند از کلیه خدمات درمانی اعم از پرداخت هزینه ها ومعرفی نامه ها و…. استفاده نمایند:
الف: متقاضی، حداکثر تا مورخ۲۵/۹/۹۵تقاضانامه استفاده از خدمات درمانی به انضمام اصل شناسنامه وکارت ملی خود و پدر ومادرسردفتر یا دفتریار شاغل یا بازنشسته را درتهران واستانها، به کانون / جامعه مربوطه ارایه نماید.
روسای کانونها و جوامع در کلیه استانها، ضمن تصدیق اسناد ارایه شده واحراز ارشد بودن اولاد ذکور ویا احراز منحصر به فرد بودن ایشان ویا دریافت اصل احکام قضایی مرتبط با تکفل که کانون سردفتران و دفتریاران طرف دعوا بوده است، کلیه اسناد برابر اصل شده متقاضی را به واحد درمان کانون سردفتران ودفتریاران ارسال می نمایند.
کانون سردفتران ودفتریاران حداکثر تا مورخ۲۵/۱۰/ ۱۳۹۵ افرادی که مشخصات آنها ازسوی کانونها وجوامع ارسال گردیده است را از سازمان خدمات درمانی، تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، بیمه شرکت نفت، بیمه صداوسیما، شهرداریها( و در صورت امکان بانکها) استعلام نموده و چنان چه متقاضی خدمات درمانی، سابقه ای دراین مراجع نداشته باشد، می تواند از واحد درمان، خدمات مربوطه را دریافت کند.
فرانشیز کلیه خدمات درمانی به نامبردگان ۵۰/% تعیین می شود.
۲- نحوه استفاده و ارائه خدمات درمانی به همکاران شاغل وبازنشسته وافراد تحت تکفل آنها
درکلیه استانها، همکاران شاغل وبازنشسته موظف هستند براساس برنامه ریزی اعلام شده از سوی کانون/جامعه آن استان، حداکثر تا مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۵اصل شناسنامه، خود وافراد تحت تکفل، را به نماینده محترم کانونها و جوامع ارایه و ریاست محترم کانونها و جوامع مبادرت به برابر اصل نمودن اسناد مربوطه نموده ومشخصات واسناد کلیه افراد را به واحد درمان کانون سردفتران ودفتریاران اعلام نمایند.
با تصریح براین که نام افرادی در سامانه بیمه واحد درمان کانون سردفتران و دفتریاران به ثبت خواهد رسید، که نام آنها از سوی کانون/جامعه مربوطه به تایید رسیده و ارسال شده باشد.
کلیه فرزندان ذکور همکاران متقاضی خدمات درمانی که سن آنها حداقل ۲۲ سال وحداکثر ۲۷سال تمام است می بایست نسبت به دریافت گواهی اشتغال به تحصیل خود، خطاب به کانونها وجوامع محترم اقدام نموده واصل گواهی را تسلیم کانونها وجوامع نموده که به انضمام اصل مدارک به واحد درمان کانون سردفتران ودفتریاران ارسال شود.
واحد درمان نیز برای این افراد، دفترچه درمانی یک ساله صادر نموده وتمدید دفترچه درمانی، منوط به اخذ گواهی مجدد و ارسال آن به کانون می باشد.
۳- در اجرای تبصره بند ۳ دستورالعمل مورخ ۲۴/۱۲/۸۳ شرایط تکفل خانواده سردفتران ودفتریاران، موضوع با تایید پزشک معتمد کانون سردفتران ودفتریاران و مدیر واحد درمان کانون سردفتران ودفتریاران اجرا خواهد شد، مشروط بر این که حجر یا از کارافتادگی در دوره کفالت اتفاق افتاده باشد.
۴- در اجرای بند ۴ دستورالعمل شرایط تکفل خانواده سردفتران ودفتریاران مورخ ۲۴/۱۲/۸۳ به نحومقتضی وضعیت تجرد، تاهل واشتغال به کار فرزندان اناث همکاران سردفتر و همچنین پس از استعلام از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم اشتغال به کار، به صورت سالانه تحت پوشش قرار خواهند گرفت و تمدید ارائه خدمات منوط به اخذ استعلام مجدد از سوی واحد درمان خواهد بود ،به نحوی که اخذ استعلام و درمان نباید متوقف بماند.
مشخصات افراد مزبور، از سوی روسای محترم کانونها و جوامع می بایست بر اساس جدول زیر و در یک فایل ” اکسل ” به تفکیک به انضمام(برابر اصل شده شناسنامه بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل اصل گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور)خواسته شده، به واحد درمان کانون سردفتران و دفتریاران استان گیلان ارسال شود.

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد *

سوال امنیتی *

اطلاعات تماس

نشانی: رشت، بلوارامام (ره)، کوچه کوروش، برج بانک سینا، طبقه پنجم
کدپستی: ۴۱۹۳۷۵۳۸۸۸
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۲۹۲۲۶
تلفکس: ۰۱۳۳۳۳۳۶۷۰۸
پست الکترونیک: info [at sign] gilannotary [dot] ir