اخبار, اطلاعیه ها, اطلاعیه های مهم

بخشنامه ها ادارات ثبت ناحیه یک و دو -ماه آذر

۰ 123
image_pdfimage_print

بخشنامه ها ادارات ثبت ناحیه یک و دو   جهت رویت تصویر بخشنامه ها به پروفایل خود مراجعه فرمائید.

۱۷۷۳۹/۹۶/۱۰۷              پلاک ثبتی ۲۷۴۹۳/۴۳

۱۷۷۶۰/۹۶/۱۰۷             پلاک ثبتی ۲۱۹۴۵/۵۵

۱۷۹۴۴/۹۶/۱۰۷             پلاک ثبتی  ۲۹۱۷۹/۷۷

۱۷۹۴۲/۹۶/۱۰۷            پلاک ثبتی  ۲۹۱۷۶/۷۷

۱۷۶۶۰/۹۶/۱۰۷            پلاک ثبتی   ۱۹۰۴۵/۵۵

۱۷۶۶۳/۹۶/۱۰۷            پلاک ثبتی   ۷۶۳/۱

۱۷۷۴۸/۹۶/۱۰۷            پلاک ثبتی   ۲۷۹۶/۷۵

۱۷۵۵۰/۹۶/۱۰۷           پلاک ثبتی    ۱۱۵۴۰و۱۱۵۴۱ و ۱۳۱۰۵و ۱۳۲۶۲ /۷۷

۱۷۴۱۶/۹۶/۱۰۷           پلاک ثبتی     ۱۰۷۳۷/۱۲

۱۷۶۸۰/۹۶/۱۰۷          پلاک ثبتی      ۱۶۵۳۷/۷۷

۱۷۶۷۹/۹۶/۱۰۷          پلاک ثبتی      ۱۴۰۱/۱۴

۱۷۵۳۲/۹۶/۱۰۷          پلاک ثبتی    ۲۶۶۸/۷۷

۱۷۴۲۲/۹۶/۱۰۷          پلاک ثبتی     ۷۴۱۸/۵۵

۱۷۴۴۱/۹۶/۱۰۷         پلاک ثبتی     ۵۹۸۰/۹۰

۱۷۴۴۰/۹۶/۱۰۷         پلاک ثبتی     ۶۹۱۹/۴۰

۱۷۴۳۹/۹۶/۱۰۷        پلاک ثبتی      ۴۵۶۸/۵۴

۱۷۱۵۱/۹۶/۱۰۷         پلاک ثبتی    ۷۲۸/۴۳

۱۷۰۲۹/۹۶/۱۰۷        پلاک ثبتی    ۲۲۷۵۶/۵۵

۱۷۱۷۳/۹۶/۱۰۷        پلاک ثبتی     ۱۶۲۹۴/۷۵

۱۷۰۳۰/۹۶/۱۰۷        پلاک ثبتی     ۲۹۰۵۱/۱۴

۱۶۵۱۳/۹۶/۱۰۷       پلاک ثبتی      ۱۰۳۵۳/۱۴

۱۶۵۲۸/۹۶/۱۰۷      پلاک ثبتی      ۳۹۸۵/۳۹

۱۶۶۲۸/۹۶/۱۰۷       پلاک ثبتی      ۲۹۰۰/۴۴

۱۶۶۱۱/۹۶/۱۰۷      پلاک ثبتی      ۷۵۷/۵۸

۱۶۷۳۴/۹۶/۱۰۷       پلاک ثبتی      ۹۸۹/۵۵

۱۶۶۷۱/۹۶/۱۰۷       پلاک ثبتی     ۲۷۹۲۸/۷۷

۱۶۶۷۶/۹۶/۱۰۷      پلاک ثبتی      ۱۴۷۹/۴۷

۱۶۶۹۶/۹۶/۱۰۷      پلاک ثبتی       ۱۵۱۳۱/۵۵

۱۶۶۴۰/۹۶/۱۰۷     پلاک ثبتی       ۱۳۱۸/۱۳

۱۶۵۷۷/۹۶/۱۰۷     پلاک ثبتی       ۲۶۶۸/۷۷

۱۶۸۴۵/۹۶/۱۰۷     پلاک ثبتی       ۳۹۹۸/۹۰

۱۶۸۲۲/۹۶/۱۰۷    پلاک ثبتی        ۴۰۸۷/۹۰

۱۶۸۶۵/۹۶/۱۰۷    پلاک ثبتی        ۸۴۲/۴۵

۱۶۸۶۴/۸۶/۱۰۷    پلاک ثبتی         ۱۹۳۷۹/۵۵

۱۶۹۲۳/۹۶/۱۰۷    پلاک ثبتی         ۱۷۲/۱۲

۱۵۸۶۸/۹۶/۱۰۹    پلاک ثبتی          ۲۸۷/۲۸۳۹  ب۱

۱۵۶۶۳/۹۶/۱۰۹    پلاک ثبتی         ۶/۲۰۷۹     ب۱

۱۶۰۴۵/۹۶/۱۰۹    پلاک ثبتی        ۶۹۳/۱۳ ب ۱

۱۵۹۰۷/۹۶/۱۰۹   پلاک ثبتی        ۴۳/۲۳۶۱    ب۱

۱۵۸۵۴/۹۶/۱۰۹    پلاک ثبتی       ۲۲/۲۸۲۱   ب۱

۱۵۸۱۹/۹۶/۱۰۹    پلاک ثبتی       ۲۶۲۸/۱۳    ب۱

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد *

سوال امنیتی *

اطلاعات تماس

نشانی: رشت، بلوارامام (ره)، کوچه کوروش، برج بانک سینا، طبقه پنجم
کدپستی: ۴۱۹۳۷۵۳۸۸۸
تلفن: ۰۱۳۳۳۳۲۹۲۲۶
تلفکس: ۰۱۳۳۳۳۳۶۷۰۸
پست الکترونیک: info [at sign] gilannotary [dot] ir